Bokeh

ถ่ายรูปกับไฟ

ร่วมสร้างจินตนาการไปกับการเล่นกับไฟ อีกหนึ่งรูปแบบของการถ่ายภาพที่เป็นสิ่งที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้กับภาพถ่ายของคุณให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น