เทคนิคถ่ายภาพย้อนแสง

ภาพย้อนแสง

การเล่นกับภาพย้อนแสง อีกหนึ่งสไตล์ในการถ่ายภาพที่สวยงาม